تماس با ما

شماره جهت اطلاعات خرید : ۰۹۳۷۴۵۸۱۳۴۶

تلفکس : ۰۸۷۳۴۲۳۰۶۱۴

حسینی : ۰۹۳۷۴۵۸۱۳۴۶

سیدحسینی۰۹۱۲۹۷۴۲۵۹۱

آدرس : کردستان / بانه / پاساژ شافعی فاز ۲ / زیر زمین

پلاک۱۱۲و۱۰۹و ۱۱۳

لینگ کانال بانه تجارت

                kean113@